ZeleniDijalog.rs

Neformalnu Zelenu poslaničku grupu čine poslanici i poslanice iz različitih stranaka posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja, koji aktivno rade na promociji i prihvatanju evropskih standarada i normi. Cilj Zelene poslaničke grupe je da teme zaštite životne sredine i održivog razvoja dobiju prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja.

Novosti

Prva tematska debata za članove Zelene poslaničke grupe

U sredu, 1. novembra u Zelenom salonu  Zgrade Narodne skupštine održana je prva tematska debata u ovom sazivu sa narodnim…

Orao belorepan na 3km od Terazija

Regionalni projekat koji implementira GIZ posvećen biodiverzitetu i ekosistemskim uslugama u Jugoistočnoj Evropi je u sklopu obeležavanja Svetskog dana životne…

Međunarodni dan biodiverziteta

Neformalna Zelena poslanička grupa obeležila je Međunarodni dan biodiverziteta organizacijom sastanka i razgovorom o različitim aspektima biodiverziteta. Sastanak je održan…

Vidi sve
ZeleniDijalog.rs

„Zelena stolica“ je mehanizam koji omogućava učešće nevladinih organizacija u radu Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine RC. Ovaj inovativni institucionalni mehanizam pokrenut je sa ciljem stalnog učešća predstavnika udruženja građana aktivnih u oblasti zaštite životne sredine na sastancima Odbora i u aktivnostima koje Odbor organizuje.

Novosti

Nova predsednica Odbora

Nova predsednica Odbora

Na sednici, održanoj 3. novembra, članovi Odbora izabrali su većinom glasova Ivanu Stojiljković za novu predsednicu Odbora za zaštitu životne…

Sednica Odbora za zaštitu životne sredine – predstavljanje prioriteta novoosnovanog Ministarstva za zaštitu životne sredine

Sednica Odbora za zaštitu životne sredine sazvana je povodom uspostavljanja zasebnog Ministarstva za zaštitu životne sredine i dolaska nadležnog ministra…

Prezentacija problema i narednih koraka u izradi pregovaračke pozicije za Poglavlje 27

  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u saradnji sa Nacionalnim Konventom o Evropskoj uniji, organizovalo je za predstavnike civilnog…

Vidi sve
2013 © ZeleniDijalog.rs Sva prava zadržana. Sajt kreirao MWEB